Reklamacje

Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego. Reklamacja może być złożona:

  • mailowo: reklamacje@eshopping24.pl
  • pocztą tradycyjną: Eshopping24.pl, ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz

Celem ułatwienia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, numer zamówienia, deklarowane wady produktu.

Pełna informacja dotycząca zwrotów znajduje się w Regulaminie - §9

Zwroty

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby dokonać zwrotu towaru należy w terminie określonym powyżej poinformować firmę Eshopping o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Można to zrobić:

  • mailowo: biuro@eshopping24.pl
  • pocztą tradycyjną: Eshopping24.pl, ul. Dworska 22, 98-200 Sieradz

Pełna informacja dotycząca zwrotów znajduje się w Regulaminie - §8