Do umów sprzedaży mają zastosowanie przepisy o Prawach Konsumenta, które zawarte są w poniższym linku.

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta